Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Obowiązujące od 02.03.2010 r.

Lp. Treść Publikacja Stan prawny Pliki
1. zmiany zarządzenia nr 13/2015 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 29.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, z późn. zm. ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 14.03.2017 r. obowiązujące od 14.03.2017 Akademia Morska w Szczecinie
2. Zmiany zarządzenia nr 13/2015 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 29.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, z późn. zm. Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 21.11.2016 r. obowiązujące od 01.01.2017r. Akademia Morska w Szczecinie
3. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 29.05.2015 r. obowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
4. Tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej z dnia 18.06.2014 r. nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655 j.t. nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240 obowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U. z 2005, nr 14, poz.114 obowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
8. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie Zarządzenie nr 11/2010 Rektora AM w Szczecinie z dnia 01.03.2010 r., nieobowiązujące zmiany z 18.03. 2010 i 23.06. 2010
Akademia Morska w Szczecinie

Tekst pierwotny
Akademia Morska w Szczecinie
Tekst jednolity
Akademia Morska w Szczecinie
9. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)   obowiązujące Akademia Morska w Szczecinie


Obowiązujące do 01.03.2010 r.

Lp. Treść Publikacja Stan prawny Pliki
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655 j.t. obowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240 obowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U. z 2005, nr 14, poz.114 obowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
4. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie Zarządzenie nr 11/2010 Rektora AM w Szczecinie z dnia 01.03.2010 r., nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
5. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie Zarządzenie nr 8/2009 Rektora AM w Szczecinie z dnia 27.02.2009 r. nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
6. Regulamin powoływania oraz pracy komisji przetargowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2007 Rektora AM w Szczecinie z dnia 21.03.2007 r., nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
Zarządzenie nr 26/2007 Rektora AM w Szczecinie z dnia 10.10.2007 r. nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
7. Druki trójstopniowej kontroli wewnętrznej zamówień publicznych Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Rektora AM w Szczecinie z dnia 06.07.2007 r. nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie
8. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w Akademii Morskiej w Szczecinie Zarządzenie nr 14/2009 Rektora AM w Szczecinie z dnia 07.05.2009 r., nieobowiązujące Akademia Morska w Szczecinie